Ako sme tiež avizovali, zaslali sme otvorený list aj pani prezidentke SR. Žiaľ, ani pani prezidentka žiadnym spôsobom na tento otvorený list nereagovala. Tým vlastne priamo vyjadrila aj svoj postoj k dodržiavaniu ústavnosti u nás. Vzhľadom na túto skutočnosť sme sa rozhodli publikovať jeho znenie na našom portáli v plnom znení:

Vážená pani prezidentka!

Týmto otvoreným listom sa na Vás obraciame ako na najvyššieho ústavného činiteľa v nasledujúcej veci.

Posledné dianie v NR SR musí viesť občanov Slovenskej republiky k zamysleniu, načo sú nám politici, ktorí musia byť poplatní svojej strane. Predvádzajú hrozné divadlo, na ktoré sa už nedá pozerať. Vy sama, vážená pani prezidentka, ste sa začiatkom septembra na adresu vlády a značnej časti parlamentu vyjadrili veľmi kriticky. Je zrejmé, že politici, ktorí visia na šnúrkach svojej strany sú „nesvojprávni“ v zmysle slobodného vykonávania svojho poslaneckého mandátu. Sme presvedčení, že takto sa pokračovať nedá a nesmie. Od takých poslancov sa však nedá očakávať, že by systém, ktorý v súčasnosti na Slovensku panuje a ktorý im jednoznačne vyhovuje, sami od seba zmenili v prospech Slovenska.

Jediní, ktorí to môžu urobiť, sú tí, čo nie sú viazaní sľubom k svojej strane a sú teda skutočne nezávislí, čiže nezávislí poslanci. Žiaľ, títo nemajú dostatok hlasov na to, aby v parlamente presadili akýkoľvek návrh. Existuje však ešte jeden spôsob, ako sa dá pokúsiť zmeny presadiť.  Nemáme na mysli Vašu právomoc rozpustiť parlament, pretože táto možnosť by aj tak nič neriešila. Opäť by sa do parlamentu dostali v podstate tí istí ľudia.

Na portáli htpps://www.bez-politikov.sk sa takpovediac občianska iniciatíva pokúsila rozobrať súčasnú politickú situáciu a navrhnúť možné riešenia. Ako z prezentovanej analýzy vyplýva, príčinou žalostného stavu sú súčasní politici a ich politické strany. Avšak skutočné korene toho, že politici majú u nás neprimerane veľké slovo, sú v legislatíve týkajúcej sa politických strán. Tá dovoľuje, prostredníctvom volebného zákona, kandidovať za poslancov NR SR jedine na kandidátnych listinách politických strán a hnutí. Iná možnosť nejestvuje. Veľkú pôsobnosť majú politické strany aj v župných či komunálnych voľbách. Za ďalší nedostatok považujeme skutočnosť, že podľa zákona o politických stranách a hnutiach štát poskytuje politickým stranám a hnutiam príspevky zo štátneho rozpočtu.

Nevieme, ako sa takéto ustanovenia mohli dostať do zákonov, keďže podľa Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR, cit.: „Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu.“. Vyššie uvedené skutočnosti však naznačujú, že oddelenie politických strán od štátu je len formálne, pretože moc ovplyvňovať zloženie parlamentu a ani financovanie zo štátneho rozpočtu určite oddelením od štátu nie sú.

Riešenie navrhované na zmienenom portáli, t. j. občianska iniciatíva prostredníctvom petície a následného referenda o zosúladení citovaných zákonných ustanovení s Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR, je síce možné, ale značne zdĺhavé a komplikované. Túto možnosť ešte viacej limitujú výzvy nedočkavcov za predčasné voľby.

Naskytá sa však ešte jedna legálna a ústavná cesta. Je ňou podnet na Ústavný súd SR podľa Čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, ktorý by prípadne rozhodol o nesúlade dotknutých ustanovení volebného zákona a zákona o politických stranách s Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR.

Podľa § 74 písm. a) zákona o Ústavnom súde SR takýto podnet môže podať, okrem iného, aj prezident.

Ctiac si Ústavu Slovenskej republiky a vyslovujúc krajnú nevôľu nad konaním a správaním rozhodujúcej časti pléna NR SR v poslednej dobe, Vás, pani prezidentka, vyzývame, aby ste preskúmali argumentáciu na uvedenom portáli a tiež skutočnosti uvedené v tomto liste.  V prípade, že by ste Vy alebo Vami poverení ústavní právnici dospeli k názoru, že je to možná cesta k zmene politického prostredia v prospech Slovenska a jeho občanov, vyzývame Vás, aby ste vyvinuli aktivitu k podaniu podnetu na Ústavný súd SR vo veci nesúladu všetkých dotknutých ustanovení volebného zákona a zákona o politických stranách s Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR.

S dôverou v dosiahnutie spravodlivosti a ústavnosti ostávajú

Moderátori portálu www.bez-politikov.sk

Tento otvorený list pani prezidentke SR si môžete stiahnuť vo formáte PDF:

Otvorený list pani prezidentke SR

6 Replies to “Otvorený list prezidentke SR”

  1. e|Over the} tour to {support|assistance|help|assist|guidance|aid} the album I {lost|misplaced|dropped|missing|shed} my voice,{says|states|claims|suggests} Williams

  2. Verstappen is contracted {to remain|to stay} with {Red|Crimson|Purple|Pink} Bull {until|till|until finally|right up until|until eventually|right until} {the end|the tip|the top} {of the|from the|in the|on the|with the|of your} 2028 {season|period|year|time} and insists {he is|He’s} intent on {staying|remaining|keeping|being} {with the|Using the|With all the|Together with the|Along with the|While using the} {team|group|crew|staff|workforce} „{at the mome 토지노 분양 nt|for the time being|in the mean time|in the meanwhile|in the intervening time|at this time}“

  3. ■ 방송 : 유튜브 채널 ‚CBS 2시라이브‘ 매주 목요일 오후 2시■ 진행 : 김광석 한양대 교수■ 대담 : 최재영 삼일회계법인 경영연구원장, 마경환 GB투자자문 대표불과 몇 년 전에는 상상도 못했던 1300원 환율, 더 버틸 수 있다?▶김광석> 2%p라는 한미 기준금리 격차가 추가적으로 더 벌어지면 문 메이저사이트 제가 터질 수 있다, 없다, 어떻게 생각하십니까?▶최재영> 위기는 국가에 대한 신뢰가 무너질 때 생기는 거고요

  4. He was demoted to {background|track record|qualifications|history} vocals {before|prior to|just before|ahead of|in advance of|right before} 토지노 솔루션 {ultimately|in the end|eventually|in the long run|finally} {being|becoming|getting|currently being|staying|remaining} fired {at the|in the|on the|with the|for the|within the} {conclusion|summary} {of the|from the|in the|on the|with the|of your} tour

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *