Ako sme avizovali už skôr, zaslali sme otvorený list poslancom NR SR. Tento list bol zaslaný všetkým nezávislým poslancom NR SR. Poukázali sme v ňom na možný nesúlad volebného zákona a zákona o politických stranách s Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR. Tento otvorený list poslancom sme zaslali dodatočne aj odídencovi z klubu SaS, Martinovi Klusovi. Žiaľ, nikto z oslovených žiadnym spôsobom na tento otvorený list nereagoval. Tým vlastne priamo vyjadrili aj svoj postoj k dodržiavaniu ústavnosti u nás. Vzhľadom na túto skutočnosť sme sa rozhodli publikovať jeho znenie na našom portáli v plnom znení:

Vážené pani poslankyne NR SR a vážení pani poslanci NR SR!

Týmto otvoreným listom sa obraciame na Vás, ako na nezávislých poslancov NR SR, v nasledujúcej veci.

Posledné dianie v NR SR musí viesť k občanov Slovenskej republiky k zamysleniu, načo sú nám takí politici, ktorí musia byť poplatní svojej strane, keď predvádzajú také hrozné divadlo, na ktoré sa už ani nedá pozerať. Je zrejmé, že politici, ktorí visia na šnúrkach svojej strany sú „nesvojprávni v zmysle slobodného vykonávania svojho poslaneckého mandátu. Od takých poslancov sa nedá očakávať, že by systém, ktorý v súčasnosti panuje na Slovensku a ktorým im jednoznačne vyhovuje, sami od seba zmenili v prospech Slovenska.

Jediný, ktorí to môžu urobiť sú tí, čo nie sú viazaní sľubom k svojej strane a sú teda nezávislí – a to ste Vy, nami oslovení. Samozrejme, že nemáte dosť hlasov na to, aby ste v parlamente presadili akýkoľvek návrh, ale mohli by ste sa pokúsiť túto zmenu presadiť iným spôsobom.

Na portáli htpps://www.bez-politikov.sk sa takpovediac občianska iniciatíva pokúsila rozobrať súčasnú politickú situáciu a navrhnúť možné riešenia. Ako z prezentovanej analýzy vyplýva, príčinou tohto stavu sú súčasní politici a ich politické strany. Avšak skutočné korene tohto stavu, toho, že politici majú u nás hlavné slovo je, náš politický systém. Ten umožňuje, prostredníctvom volebného zákona, že kandidáti za poslanca NR SR môžu byť len na kandidátkach politických strán a hnutí. Iná možnosť totiž nie je. Veľkú pôsobnosť majú politické strany aj župných či komunálnych voľbách. Za ďalší nedostatok považujeme aj skutočnosť, že podľa zákona o politických stranách a hnutiach štát politickým stranám a hnutiam poskytuje príspevky zo štátneho rozpočtu.

Nevieme, ako sa takéto ustanovenia mohli dostať do zákonov, keď podľa Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR, cit.: „Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu.“. Vyššie uvedené skutočnosti však naznačujú, že oddelenie politických strán od štátu je len formálne, pretože moc ovplyvňovať zloženie parlamentu a financovanie zo štátneho rozpočtu určite oddelením od štátu nie je.

Napriek tomu, že na citovanom portáli je uvedené aj riešenie, občianska iniciatíva prostredníctvom petície a následne referenda o zmene týchto základných zákonných ustanovení tak, aby boli v súlade s Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR je síce možná, ale značne zdĺhavá a komplikovaná. Vyhrážanie sa predčasnými voľbami nedočkavcami tak túto možnosť ešte viacej limituje.

Naskytá sa však ešte jedna legálna a ústavná cesta, a to podnet na Ústavný súd SR podľa Čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, ktorý by rozhodol o nesúlade dotknutých ustanovení volebného zákona a zákona o politických stranách s Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR.

Podľa § 74 písm. a) zákona o Ústavnom súde SR však takýto podnet môže podať, okrem iného, aj najmenej jedna pätina poslancov národnej rady.

Ctiac si Ústavu Slovenskej republiky a vyslovujúc absolútne odmietavé stanovisko ku konaniu a správaniu rozhodujúcej časti pléna NR SR v poslednej dobe, Vás, ako nezávislých poslancov vyzývame, aby ste preskúmali argumentáciu uvedenom portáli a skutočnosti uvedené v tomto liste a v prípade, že by ste dospeli k názoru, že je to možná cesta na zmenu politického prostredia v prospech Slovenska a jeho občanov, aby ste vyvinuli aktivitu k podaniu podnetu na Ústavný súd SR vo veci nesúladu všetkých dotknutých ustanovení volebného zákona a zákona o politických stranách s Čl. 29 ods. 4 Ústavy SR Ústavou.

Uvedomujeme si, že ani všetci nezávislí poslanci NR SR nemáte spolu potrebných 30 podpisov. Veríme však, že v prípade Vašej aktivity a Vášho zápalu pre dodržiavanie a striktné rešpektovanie Ústavy SR sa Vám podarí tento podnet podať.

S dôverou v dosiahnutie spravodlivosti a ústavnosti ostávajú

Moderátori portálu www.bez-politikov.sk

Tento otvorený list poslancom si môžete stiahnuť vo formáte PDF:

Otvorený list nezávislým poslancom NR SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *